AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm 2 hợp chất: A (C2H7O3N) và B (C3H9O3N). Cho m gam X vào dung dịch NaOH vừa đủ, đu nóng thu được dung dịch Y và 5,6 lít (đktc) khí Z duy nhất. Khí Z có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Cô cạn Y thu được 25,3 (gam) chất rắn T. Cho T vào dung dịch HCl thấy có thoát ra khí CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

  • A. 24,4.
  • B. 21,6. 
  • C. 25,6. 
  • D. 20,5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  X gồm \(\left\{ \begin{array}{l}
  C{H_3}N{H_3}HC{O_3}:xmol\\
  HOC{H_2}COON{H_3}C{H_3}:ymol
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x + y = 0,25\\
  106x + 98y = 25,3
  \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l}
  x = 0,1\\
  y = 0,15
  \end{array} \right. \to m = 25,355(g)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>