YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dẫn khí CO dư qua 6,55 gam hỗn hợp A gồm CuO, Fe2O3, Al2O3, ZnO, Fe3O4 nung nóng, thu được 5,11 gam chất rắn B và hỗn hợp khí C gồm CO và CO2. Dẫn toàn bộ C qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

  • A. 2,88
  • B. 1,44
  • C. 9,00
  • D. 18,00

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: moxit = mrắn + mO ⇒nO = nCO2 = nCaCO3 = 0,09 mol ⇒ mCaCO3 = 9 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA