AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X là một este của glixerol với axit đơn chức Y. Công thức đơn giản nhất của X là C3H4O3. Axit Y là:

  • A. Axit crylic
  • B. Axit fomic
  • C. Axit benzoic
  • D. Axit axetic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì X là este của glyxerol nên trong X phải có 6 nguyên tử Oxi

  ⇒ CTPT của X là C6H8O6

  ⇒ CTPT của X là: (HCOO)3C3H5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA