YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  X là một este của glixerol với axit đơn chức Y. Công thức đơn giản nhất của X là C3H4O3. Axit Y là:

  • A. Axit crylic
  • B. Axit fomic
  • C. Axit benzoic
  • D. Axit axetic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì X là este của glyxerol nên trong X phải có 6 nguyên tử Oxi

  ⇒ CTPT của X là C6H8O6

  ⇒ CTPT của X là: (HCOO)3C3H5

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF