ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  X là một este của glixerol với axit đơn chức Y. Công thức đơn giản nhất của X là C3H4O3. Axit Y là:

  • A. Axit crylic
  • B. Axit fomic
  • C. Axit benzoic
  • D. Axit axetic
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì X là este của glyxerol nên trong X phải có 6 nguyên tử Oxi

  ⇒ CTPT của X là C6H8O6

  ⇒ CTPT của X là: (HCOO)3C3H5

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 3706

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1