ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 21,8 gam chất hữu cơ A mạch hở chỉ chứa 1 loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu B. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dd HCl 0,4M. Xác định CTCT của A. 

  • A. (CH3COO)C3H5 
  • B. (HCOO)C3H5 
  • C. (CH3COO)C3H6 
  • D. (C2H5COO)C3H5 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  R(COO)3R'+3NaOH → R(COONa)3+R'(OH)3 

  nEste  =  nR'(OH)=0,1 
  =>Meste = 21,8/0,1 = 218 
  nMuoi = 0,1 
  =>Mmuoi = 24,6/0,1 = 246 = R+3.67 
  =>R=45 (ko co goc HC thoa)=>loai. 
  *TH2:Este 3 chuc tao boi Ruou 3 chuc va axit don chuc (RCOO)3R' 
  =>nEste=0,1. 
  =>M este=218 
  nMuoi=0,3 
  =>M Muoi=24,6/0,3=82 
  =>R=82-67=15=>R=CH3
  =>R'=218-3(15+44)=41=>R'=C3H5 
  =>(CH3COO)C3H5 
  glixerol triaxetat

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 41379

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1