YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là :

  • A. C2H3COOC2H5
  • B. CH3COOCH3
  • C. C2H5COOCH3
  • D. CH3COOC2H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  natri axetat CH3COONa

  và ancol etylic C2H5OH

  Đáp án A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 40936

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA