ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân hoàn toàn 0.2 mol 1 este E cần dùng vừa đủ 100 g dung dịch NaOH24%, thu được 1 ancol và 43.6 g hỗn hợp muối của 2 axit đơn chức. tìm CT 2 axit.

  • A.  HCOOH và CH3COOH.
  • B.  C3H7COOH và CH3COOH.
  • C.  C2H5COOH và CH3COOH.
  • D.  C2H5COOH và C3H7COOH.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nNaOH=0,6=3.0,2     => Este 3 chức có CT: (R1COO)2R−OOCR2
  Gọi CT chung của 2 axit là R¯¯¯¯COOH => muối là R¯¯¯¯COONa

  Ta có: M¯¯¯¯¯R¯¯¯¯COONa=43,60,6=72,67   →R¯=5,67
  Vậy 1 trong 2 axit phải là HCOOH.
  - Nếu HCOOH là R1 => nHCOONa=0,4;nR2COONa=0,2
  MR2COONa=43,6−0,4.680,2=82  => R2=15 => axit còn lại là CH3COOH.
  - Nếu HCOOH là R2, làm tương tự như TH kia, ra R1 = 8 (loại).
  Vậy 2 axit là HCOOH và CH3COOH.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40946

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1