ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Đun nóng 14.8 g hỗn hợp X gồm metyl axetat, etyl fomat, axit propionic trong 100ml dd NaOH 1M và KOH aM (vừa đủ) thu được 4.68 g 2 ancol (1:1) và m gam muối. Tính m.

  • A. 19,02.
  • B. 19,22.
  • C. 19,72.
  • D. 19,8.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai ancol đó là: CH3OH,C2H5OHCH3OH,C2H5OH
  32x+46y=4,68  (1)

  xy=0  (2)

  => x=y= 0,06 mol = n.CH3COOCH3 = n.HCOOC2H5
  => m(C3H6O2) = 0,06 . 2 . 74 = 8,88 => m(axit)=14,8 - 8,88 = 5,92 => n(axit) = 5,92 / 74 = 0,08 mol
  ta thấy cả este và axit đều tác dụng vs OH theo tỉ lệ 1:1=> n(OH= n(este)+n(axit) = 0,08 + 0,06 + 0,06 = 0,2
  => n(KOH)= 0,2 - n(NaOH) = 0,1
  theo ĐLBTKL: m=m(x) +m(bazơ)- m(ancol)= 19,72 (g)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40956

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1