• Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hoá:

  \(Triolein \xrightarrow[]{+H_2\ du \ (Ni;\ t^0C)} X \xrightarrow[]{+NaOH\ du;\ t^0C}Y\xrightarrow[]{+HCl}Z\)

  Tên của Z là:

  • A. Axit stearic.
  • B. Axit oleic.
  • C. Axit linoleic.
  • D. Axit panmitic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Triolein → Tristearin → Natri Stearat → Axit stearic.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC