ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đun nóng glixerol vs axit stearic va axit oleic (axit sunfuric đặc xt) có thể thu được mấy loại tristearin?

  • A. 10
  • B. 15.
  • C. 18.
  • D. 22.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số trieste tạo bởi glixerol và hỗn hợp n axit béo = n2(n+1)/2 

  Ở đây là glixerol và hh 2 axit béo nên số trieste tạo thành là 22(2+1)/2 = 6 

  Nếu là glixerol và hh 3 axit béo thì số trieste = 32(3+1)/2 = 18 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40930

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1