ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

  • A. 6,40 gam
  • B. 3,28 gam
  • C. 4,88 gam
  • D. 4,88 gam
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{C{H_3}COO{C_6}{H_5}}}\\
   = \frac{{4,48}}{{(88 + 136)}} = 0,02\;mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,8.0,1 = 0,08\;mol
  \end{array}\)
  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
  0,02                                     0,02
  CH3COOC6H5 + 2 NaOH → CH3COONa + C6H5ONa +   H2O
  0,02                                                                  0,02                 
  ⇒ mc.rắn = 4,48 + 0,08.40 – 0,02. 46 – 0,02.18 = 6,4 gam

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 3709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1