AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

  • A. 6,40 gam
  • B. 3,28 gam
  • C. 4,88 gam
  • D. 4,88 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{C{H_3}COO{C_6}{H_5}}}\\
   = \frac{{4,48}}{{(88 + 136)}} = 0,02\;mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,8.0,1 = 0,08\;mol
  \end{array}\)
  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
  0,02                                     0,02
  CH3COOC6H5 + 2 NaOH → CH3COONa + C6H5ONa +   H2O
  0,02                                                                  0,02                 
  ⇒ mc.rắn = 4,48 + 0,08.40 – 0,02. 46 – 0,02.18 = 6,4 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA