YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỷ lệ mol là 1:1) tác dụng với  800 ml dung dịch NaOH 0,1M, làm khô dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn là:

  • A. 6,40 gam
  • B. 3,28 gam
  • C. 4,88 gam
  • D. 4,88 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{C{H_3}COO{C_6}{H_5}}}\\
   = \frac{{4,48}}{{(88 + 136)}} = 0,02\;mol\\
  {n_{NaOH}} = 0,8.0,1 = 0,08\;mol
  \end{array}\)
  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH
  0,02                                     0,02
  CH3COOC6H5 + 2 NaOH → CH3COONa + C6H5ONa +   H2O
  0,02                                                                  0,02                 
  ⇒ mc.rắn = 4,48 + 0,08.40 – 0,02. 46 – 0,02.18 = 6,4 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3709

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF