ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng sau:

  X (enzim) → X1 + X2 

  X2 + H2O →  X + O2

  X1 + O2 (enzim) →  X+ H2O

  X3 + X4 →  isoamyl axetat + H2O

  Phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. X4 có mạch không phân nhánh
  • B. Nhiệt độ sôi của X3 cao hơn X1.
  • C. Dung dịch X hóa hồng quỳ tím.
  • D. X thuộc đisaccarit 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  X: C6H12O6

  X3: CH3COOH

  X4: ancol isoamylic (mạch phân nhánh)

  X2: CO2

  X1: C2H5OH

  Nhiệt độ sôi của axit cao hơn của ancol

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 40968

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1