MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

  • A. 0,015.
  • B. 0,010.
  • C. 0,020.
  • D. 0,005.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Axit panmitic: C15H31COOH    a (mol)

  Axit stearic: C17H35COOH      b (mol)

  Axit linoleic C17H31COOH     c (mol)

  Bảo toàn nguyên tố O và H:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {n_C} = 16a + 18b + 18c\\
  \,\,\,\,\, = {n_{C{O_2}}} = \frac{{15,232}}{{22,4}} = 0,68
  \end{array}\\
  \begin{array}{l}
  {n_H} = 32a + 36b + 32c\\
  \,\,\,\,\,\,\,\, = 2{n_{{H_2}O}} = 2.\frac{{11,7}}{{18}} = 1,3
  \end{array}
  \end{array}} \right.}\\
  {\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {16a + 18b + 18c = 0,68{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (1)}\\
  {16a + 18b + 16c = 0,65{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (2)}
  \end{array}} \right.}
  \end{array}\)

  Lấy (1) – (2) ta được 2c = 0,03  ⇒  c = 0,015 (mol)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA