YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là

  • A. 0,015.
  • B. 0,010.
  • C. 0,020.
  • D. 0,005.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Axit panmitic: C15H31COOH    a (mol)

  Axit stearic: C17H35COOH      b (mol)

  Axit linoleic C17H31COOH     c (mol)

  Bảo toàn nguyên tố O và H:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  {n_C} = 16a + 18b + 18c\\
  \,\,\,\,\, = {n_{C{O_2}}} = \frac{{15,232}}{{22,4}} = 0,68
  \end{array}\\
  \begin{array}{l}
  {n_H} = 32a + 36b + 32c\\
  \,\,\,\,\,\,\,\, = 2{n_{{H_2}O}} = 2.\frac{{11,7}}{{18}} = 1,3
  \end{array}
  \end{array}} \right.}\\
  {\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {16a + 18b + 18c = 0,68{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (1)}\\
  {16a + 18b + 16c = 0,65{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} {\mkern 1mu} (2)}
  \end{array}} \right.}
  \end{array}\)

  Lấy (1) – (2) ta được 2c = 0,03  ⇒  c = 0,015 (mol)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF