ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là:

  • A. 51,95%.
  • B. 48,1%
  • C. 51,95%.
  • D. 42,86%.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bảo toàn khối lượng có:

  mKOH = msp – meste = 29,4 + 13,3 – 23,1 = 19,6 g

  ⇒ nKOH = 19,6 : 56 = 0,35 mol

  Vì este đơn chức, mạch hở 

  ⇒ nKOH = neste = nmuối = nancol

  ⇒ M RCOOK = 29,4 : 0,35 = 84

  ⇒ R = 1

  ⇒ muối là HCOOK

  M ancol = 13,3 : 0,35 = 38

  → 2 ancol là CH3OH và C2H5OH

  Áp dụng quy tắc đường chéo:

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{C{H_3}OH}} = {n_{HCOOC{H_3}}}\\
   = 0,2{n_{{C_2}{H_5}OH}} = {n_{HCOO{C_2}{H_5}}}\\
   = 0,15\;mol
  \end{array}\)

  \(\% {m_{HCOO{C_2}{H_5}}} = \frac{{0,15.74}}{{23,1}} = 48,1\% \)

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 3710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1