YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân hoàn toàn 23,1 gam hỗn hợp 2 este đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được 29,4 gam một muối và 13,3 gam hỗn hợp 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. % khối lượng của este có khối lượng mol nhỏ hơn là:

  • A. 51,95%.
  • B. 48,1%
  • C. 51,95%.
  • D. 42,86%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bảo toàn khối lượng có:

  mKOH = msp – meste = 29,4 + 13,3 – 23,1 = 19,6 g

  ⇒ nKOH = 19,6 : 56 = 0,35 mol

  Vì este đơn chức, mạch hở 

  ⇒ nKOH = neste = nmuối = nancol

  ⇒ M RCOOK = 29,4 : 0,35 = 84

  ⇒ R = 1

  ⇒ muối là HCOOK

  M ancol = 13,3 : 0,35 = 38

  → 2 ancol là CH3OH và C2H5OH

  Áp dụng quy tắc đường chéo:

  \(\begin{array}{l}
   \to {n_{C{H_3}OH}} = {n_{HCOOC{H_3}}}\\
   = 0,2{n_{{C_2}{H_5}OH}} = {n_{HCOO{C_2}{H_5}}}\\
   = 0,15\;mol
  \end{array}\)

  \(\% {m_{HCOO{C_2}{H_5}}} = \frac{{0,15.74}}{{23,1}} = 48,1\% \)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3710

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF