ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 10,4 gam một hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dic̣h NaOH 4%. %m của etyl axetat trong X là?

  • A. 42,3%.
  • B. 57,7%.
  • C. 88%.
  • D. 22%.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y.

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa.

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

  \(n_{NaOH }= \frac{150\times 4}{100\times 40} = 0,15 (mol)\).

  Ta có hệ phương trình: x + y = 0,15 và 60x + 88y= 10,4.

  ⇒ x = 0,1; y = 0,05.

  %metyl axetat = 0,05.88 : 10,4 = 42,3%.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 115

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1