YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho 10,4 gam một hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dic̣h NaOH 4%. %m của etyl axetat trong X là?

  • A. 42,3%.
  • B. 57,7%.
  • C. 88%.
  • D. 22%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số mol của CH3COOH và CH3COOC2H5 là x, y.

  CH3COOH + NaOH → CH3COONa.

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

  \(n_{NaOH }= \frac{150\times 4}{100\times 40} = 0,15 (mol)\).

  Ta có hệ phương trình: x + y = 0,15 và 60x + 88y= 10,4.

  ⇒ x = 0,1; y = 0,05.

  %metyl axetat = 0,05.88 : 10,4 = 42,3%.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF