ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  xà phòng hóa este no đơn chức mạch hở X bằng 0,6 mol MOH(M là kl kiềm ) thu được dd Y.cô cạn Y và đốt cháy rắn trong Oxi dư tạo ra 2,24l CO2 ,a(g) H2O và 31,8 gam muối giá trị của a không thể là

  • A. 7,2.
  • B. 10,8.
  • C. 9.
  • D. 5,4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất rắn thu được sau khi cháy là M2CO3, bảo toàn số mol nguyên tử M:
  2 MOH ---> M2CO3
  0,6----------0,3
  Sau khi cô cạn dd Y thu được x mol muối CnH2n-1O2M và (0,6-x) mol MOH
  sau khi cháy thu được : 0,1 mol CO2, y mol H2O và 0,3 mol M2CO3.

  Bảo toàn số mol nguyên tử C : nx = 0,1 + 0,3 = 0,4 (1)
  Bảo toàn số mol nguyên tử H : x(2n-1) + (0,6-x) = 2y
  ==> y = 0,7 - x ==> mH2O = 18*0,7 - 18x = 12,6 - 18x (2)
  Nều n = 1: (1) ==> x = 0,4 , (2) ==> mH2O = 5,4
  Nều n = 2: (1) ==> x = 0,2 , (2) ==> mH2O = 9
  Nều n = 3: (1) ==> x = 0,1333 , (2) ==> mH2O = 10,2
  Nều n = 4: (1) ==> x = 0,1 , (2) ==> mH2O = 10,8
  ==> giá trị a không thể là 7,2 gam ==> câu A

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 40937

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1