YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là:

  • A. CH3COOC2H5.
  • B. C2H3COOC2H5.
  • C. C2H5COOCH3.
  • D. C2H5COOC2H5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Do este phản ứng tạo ancol etylic nên gọi CT este là RCOOC2H5.

  Do este đơn chức nên phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1.

  ⇒ nNaOH dư = 0,07 mol,

  neste = nmuối = 0,2 mol

  Có mrắn = mNaOH dư + mmuối

  ⇒ Mmuối = R + 67 = 82

  ⇒ R = 15 (CH3)

  ⇒ X là CH3COOC2H5

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF