YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  X là hexapeptit Ala–Gly–Ala–Val–Gly–Val và Y là tetrapeptit Gly–Ala–Gly–Glu. Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm X và Y thu được 4 aminoaxit, trong đó có 30 gam glyxin và 28,48 gam alanin. Giá trị của m là:

  • A. 77,60 gam     
  • B. 83,20 gam 
  • C. 87,40 gam         
  • D. 73,40 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nGly = 0,4; nAla = 0,32

  Giải hệ ta được nHexa = 0,12 và nTetra = 0,08

  m = 83,2 gam

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA