AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo?

  • A. Tơ tằm và tơ enang   
  • B. Tơ visco và tơ axetat.
  • C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron.        
  • D. Tơ visco và tơ nilon-6,6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>