AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản phẩm hữu cơ thu được khi thủy phân este C2H5COOCH=CH2 trong dung dịch NaOH là:

  • A. CH2=CHCOONa và C2H5OH.        
  • B. CH2=CHCOONa và CH3CHO.
  • C. C2H5COONa và CH3CHO.        
  • D. C2H5COONa và C2H5OH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>