YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong những dãy chất sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau?

  • A. C4H10, C6H6.     
  • B. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.
  • C. CH3OCH3, CH3CHO.       
  • D. C2H5OH, CH3OCH3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồng phân là các chất có cùng công thức phân tử nhưng công thức cấu tạo khác nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA