YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cho 5,8 gam một anđehit đơn chức tác dụng với oxi có Cu xúc tác thu được 7,4 gam axit tương ứng. Hiệu suất phản ứng bằng 100%. Công thức phân tử của anđehit là?

  • A. C4H8O.      
  • B. C3H6O.      
  • C. CH2O.   
  • D. C2H4O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RCHO + [O] → RCOOH

  x            →            x (mol)

  ⇒ maxit  - mandehit = (R + 45).x – (R + 29).x = 7,4 – 5,8

  ⇒ x = 0,1 mol

  ⇒ Mandehit = 58g ⇒ R = 29g ⇒ C2H5CHO

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91655

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA