AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 14,58 gam Al trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng thì có 2,0 mol HNO3 đã phản ứng, đồng thời có V lít khí N2 thoát ra (đktc). Giá trị của V

  • A. 1,12.       
  • B. 2,24.     
  • C. 2,80.          
  • D. 1,68.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\left\{ \begin{array}{l} N{H_4}N{O_3}:a\\ {N_2}:b \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} 8a + 10b = 0,54.3\\ 10a + 12b = 0,2 \end{array} \right. \to \left\{ \begin{array}{l} a = 0,14\\ b = 0,05 \end{array} \right. \to V = 1,12\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>