AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp khí X gồm etan, propilen và butađien. Tỉ khối của X so với H2 bằng 24. Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X trong oxi dư rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 9,85.        
  • B. 5,91    
  • C. 13,79.    
  • D. 7,88.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({\overline M _{hh\,X}} = 24.2 = 48,{m_{hh\,X}} = 0,96g\) 

  ⇒ n hh X = 0,02 mol

  ⇒ n H  =  0,02 . 6 = 0,12 mol ⇒ m H = 0,12 g

  ⇒ m C = 0,96 – 0,12 = 0,84 g ⇒ nC = n CO2 = 0,07 mol

  n Ba(OH)2 = 0,05 mol ⇒ n OH-= 0,1 mol

  nCO32- = nOH- - nCO2 = 0,03mol

  ⇒ m BaCO3 = 5,91 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>