AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

  Tỉ lệ a : b là:

  • A. 4 : 5.        
  • B. 5 : 4.         
  • C. 2 : 3.        
  • D. 4 : 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nCaCO3 max = nCa(OH)2 = b = 0,5 mol

  nCO2 max = nNaHCO3 + 2nCa(HCO3)2

  ⇒ nNaHCO3 = nNaOH = a = 0,4 mol

  ⇒ a : b = 0,4 : 0,5 = 4 : 5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>