ADMICRO
 • Câu hỏi:

  C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ancol?

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C1 – C2 – C – C

  C34C(CH3) – C

  (1,2,3,4 là vị trí gắn nhóm OH vào cacbon)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT