YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là:

  • A. 4,48 lít      
  • B. 3,36 lít        
  • C. 2,24 lít           
  • D. 1,12 lít

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  TQ: FexOy + yCO → xFe + yCO2

  Mol                0,2    ←             0,2

  ⇒ VCO2 = 4,48 lít

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>