AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Cu và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến các phản ứng hoàn thấy đã dùng 580ml, kết thúc thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình, giá trị của m gần nhất với

  • A. 82.         
  • B. 80.    
  • C. 84.    
  • D. 86.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có sơ đồ: 23,76g X + 0,4 mol HCl -> NO + dd Y → 0,02 mol NO + Kết tủa + dd Z

  Trong Z có Fe(NO3)3, Cu(NO3)2

  nH+ = 0,4 mol ⇒ nNO = ¼ nH+ = 0,1 mol

  Trong TN1: nNO = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol

  ⇒ Trong X có 0,04 mol Fe(NO3)2 ⇒ Trong Z

  nNO3 = 0,58 – 0,02 = 0,56 mol

  Gọi số mol FeCl2 và Cu trong X lần lượt là a và b

  ⇒ 127a + 64b = 16,56g (1)

  nNO3 (Z) = (a + 0,04).3 + 2b = 0,56(2)

  Từ (1,2) ⇒ a = 0,08; b = 0,1 mol

  Kết tủa thu được gồm:

  nAgCl = nCl- = 0,4 + 2.0,08 = 0,56 mol

  nAg = 0,08 + 0,1.2 + 0,04 – 0,1.3 = 0,02 mol

  ⇒ mkết tủa = 82,52g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA