AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một axit no A có công thức đơn giản nhất là C2H3O2. Công thức phân tử của axit A là

  • A. C8H12O8         
  • B. C4H6O4.  
  • C. C6H9O6.        
  • D. C2H3O2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>