AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy thu được dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 12,4 gam. Khối lượng kết tủa thu được là:

  • A. 20,0 gam      
  • B. 10,0 gam 
  • C. 28,18 gam      
  • D. 12,40 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} = \frac{{12,4}}{{18 + 44}} = 0,2 \to m = 20\,gam\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>