AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

  • A. CuCl2.      
  • B. KNO3.           
  • C. NaCl.     
  • D. AlCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

  CuCl2 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 ↓ + 2NH4Cl

  Cu(OH)2 + 4NH3 -> [Cu(NH3)4](OH)2 (tan)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>