AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Why don’t you get your hair cut, Gavin?” Said Adam.

  • A. Adam advised Gavin to cut his hair.
  • B. Gavin was suggested to have a haircut.
  • C. It was suggestible that Adam get Gavin’s haircut.
  • D. Adam suggested that Gavin should have his haircut.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Câu gợi ý

  Giải thích:

  Why don't + S+ do sth:gợi ý làm việc gì

  => Suggest that sb (should) do sth: khuyên ai nên làm gì

  Tạm dịch: "Tại sao bạn không cắt tóc nhỉ, Gavin?" Adam nói.

  = Adam đề nghị Gavin nên cắt tóc.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>