YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Her grandfather’s illness was __________ we thought at first.

  • A. more seriously as
  • B. as seriously as
  • C. more serious than
  • D. as serious than

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: So sánh hơn

  Giải thích:

  Cấu trúc: S1+ to be+ more long-adj/ short-adj_er+ than+ S2/Clause/ any other...

  Tạm dịch: Bệnh của ông cô ấy nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ ban đầu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>