AMBIENT
 • Câu hỏi:

  They have a __________ discussion on biology last night.

  • A. bore
  • B. boredom
  • C. boring
  • D. bored

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Hiện tại phân từ (V-ing) và Quá khứ phân từ (V-ed)

  Giải thích:

  bore (v): buồn chán                             boredom (n): nỗi buồn

  boring (adj): buồn chán                       bored (adj): buồn chán

  Chỗ trống cần điền là 1 tính từ bổ nghĩa cho danh từ dícussion.

  Dùng V-ed cho một chủ thể, khi chủ thể đó bị tác động.

  Ví dụ:

  Tom was tired of chasing Jerry all the time. (Tom mệt mỏi vì đuổi theo Jerry suốt ngày - nghĩa là việc đuổi theo Jerry khiến Tom mệt mỏi)

  Dùng V-ing cho một chủ thể, khi chủ thể đó có tính chủ động, gây ra tác động chủ thể khác.

  Ví dụ:

  John is very boring. We feel bored with hanging out with him. (John thì nhàm chán lắm. Chúng tôi cảm giác buồn chán khi đi chơi với nó – nghĩa là, John gây ra sự nhàm chán, và chúng tôi bị nó làm cho chán)

  Tạm dịch: Họ có một cuộc thảo luận nhàm chán về sinh học tối qua.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>