YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Communication is the act of transferring information through neither verbal messages or non-verbal signals.

  • A. through
  • B. neither
  • C. transferring
  • D. communication

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Phrasal verb

  Giải thích:

  Neither A nor B: không A cũng không B, mang nghĩa phủ định.

  Either A or B: hoặc A hoặc B, mang nghĩa khẳng định.

  Ở đây cần cụm từ mang nghĩa khẳng định: Neither => Either.

  Tạm dịch: Giao tiếp là hành động chuyển tải thông tin thông qua thông điệp bằng lời hoặc tín hiệu phi ngôn ngữ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>