AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “them” in the second paragraph refers to _______________.

  • A. degrees
  • B. skills
  • C. areas
  • D. professionals

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Giải thích:

  Từ "them" trong đoạn 2 đề cập đến_______.

  A. degrees: bằng cấp

  B. skills: kỹ năng

  C. areas: khu vực

  D. professionals: chuyên gia

  Dẫn chứng: Rapid changes in technology and science are creating many professions that never existed until recently. It is important to learn about them because one might be the perfect profession for you.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>