AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The writer's father retired early because ______________.

  • A. he walked on the cliffs every morning
  • B. he lost track of time
  • C. he had to drive his kid to school everyday
  • D. he was unable to get anywhere on time

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Giải thích:

  Cha của người viết đã nghỉ hưu sớm vì _______

  A. ông đi bộ trên các vách đá vào buổi sáng sớm

  B. ông quên để ý thời gian

  C. ông phải đưa con đến trường mỗi ngày

  D. ông không thể đến bất cứ đâu đúng giờ

  Dẫn chứng: I used to get irritated with my parents, who had taken early retirement because they seemed incapable of getting anywhere on time

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>