YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  She reads newspaper everyday to look for a vacant positions __________ which she can apply.

  • A. to
  • B. with
  • C. at
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Prasal Verb

  Giải thích:

  Vacancy = vacant position: vị trí còn trống

  Apply for (a position): ứng cử, xin việc

  Tạm dịch: Cô ấy đọc báo hàng ngày để tìm kiếm vị trí trống mà bạn có thể xin vào

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA