YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Pollution will increase to catastrophic levels unless we develop cleaner power sources.

  • A. low
  • B. disastrous
  • C. advanced
  • D. elementary

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: từ vựng

  Giải thích:

  low (adj): thấp                                     disastrous (adj): thảm khốc                

  advanced (adj): tiên tiến                     elementary (adj): cơ bản

  catastrophic =disastrous: tại hại

  Tạm dịch: Ô nhiễm sẽ tăng đến mức thảm khốc trừ khi chúng ta phát triển những nguồn năng lượng sạch hơn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>