AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What do 42’s graduates receive on completion of their course?

  • A. a degree
  • B. a design
  • C. a certificate
  • D. a project

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Những sinh viên tốt nghiệp của 42 nhận được gì khi hoàn thành khóa học?

  A. một chiếc bằng                               B. một thiết kế

  C. một chứng nhận                             D. một dự án

  Thông  tin:  They  graduate  when  they  reach  level  21,  which  usually  takes  three  to  five  years.  And  at  the  end, there is a certificate but no formal degree.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>