AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The student service centre will try their best to assist students in finding a suitable part-time job.

  • A. make
  • B. provide
  • C. allow
  • D. help

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  assist (v): giúp, giúp đỡ                       make (v): làm, tạo ra

  provide (v): cung cấp                          allow (v): cho phép

  help (v): giúp đỡ

  => assist = help

  Tạm dịch: Trung tâm dịch vụ sinh viên sẽ cố gắng hết sức để giúp sinh viên tìm ra công việc bán thời gian phù hợp.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>