AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Her fiancé is said to graduate from Harvard University five years ago.

  • A. fiances
  • B. is
  • C. to graduate
  • D. years

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Sửa lại câu

  Giải thích: to graduate => to have graduated

  Cuối câu có trạng ngữ chỉ thời gian trong quá khứ “five years ago” vì thế ta phải dùng “to be said to have done sth”

  Tạm dịch: Vị hôn phu của cô được cho là đã tốt nghiệp từ Đại học Harvard năm năm trước

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>