AMBIENT
 • Câu hỏi:

  David last visited Paris five years ago.

  • A. David has been in Paris for five years.
  • B. David hasn't visited Paris for five years.
  • C. David didn't visit Paris five years ago.
  • D. David was in Paris for five years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Tạm dịch: David lần cuối cùng đến thăm Paris năm năm trước.

  A. David đã ở Paris trong năm năm. (thì quá khứ hoàn thành, diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.)

  B. David đã không đến thăm Paris trong 5 năm.

  C. David đã không đến thăm Paris năm năm trước.

  D. David đã ở Paris trong 5 năm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>