AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The academic year in England is _________  3 terms.

  • A. divided into
  • B. based on
  • C. believed in
  • D. shared with

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Từ vựng, phrasal verbs

  Giải thích:

  To divide into: chia thành                   To base on: dựa trên

  To believe in: tin vào                           To share with: chia sẻ với

  Tạm dịch: Một năm học ở Anh được chia làm 3 kỳ.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>