AMBIENT
 • Câu hỏi:

  More and more investors are pouring _________ money into food and beverage start-ups.

  • A. an
  • B. the
  • C. Ø
  • D. a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Mạo từ

  Giải thích:

  Ở đây ta không dùng mạo từ trước danh từ “money” – một danh từ không đếm được nói chung

  Tạm dịch: Ngày càng có nhiều nhà đầu tư đổ tiền vào khởi nghiệp bằng thực phẩm và nước giải khát 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>