AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word "notorious" in paragraph 5 can be best replaced by ______.

  • A. incompetent
  • B. memorable
  • C. infamous
  • D. respectable

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Từ "notorious" trong đoạn 5 có thể được thay thế tốt nhất bằng ...

  A. không đủ năng lực                         B. đáng nhớ

  C. khét tiếng                           D. đáng kính

  "notorious" = infamous: khét tiếng, nổi tiếng

  This  is  particularly  important  in  computer  programming,  where  individuals  are  notorious  for  lacking  certain human skills

  Điều này đặc biệt quan trọng trong việc lập trình máy tính, nơi mà các cá nhân nổi tiếng là thiếu kỹ năng nhất định của con người

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA