AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Christopher Columbus _________ America more than 500 years ago.

  • A. discovered
  • B. has discovered
  • C. had discovered
  • D. discovers

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Kiến thức: Thì trong tiếng anh

  Giải thích:

  Trong câu có dùng trạng ngữ chỉ thời gian “500 years ago”, đây là một thời điểm trong quá khứ, ta dùng thì quá khứ đơn.

  Tạm dịch: Christopher Columbus đã phát hiện ra nước Mỹ cách đây hơn 500 năm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>