YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  He found the course difficult so he had to spend most of his time on study.

  • A. memorable
  • B. easy
  • C. interesting
  • D. hard

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng, từ trái nghĩa

  Giải thích:

  difficult (a): khó 

  memorable (a): đáng ghi nhớ, không thể nào quên     easy (a): dễ dàng                    

  interesting (a): thú vị                                                   hard (a): khó, cứng

  => difficult ><  easy

  Tạm dịch: Anh ấy thấy khóa học rất khó nên anh ấy đã phải dành phần lớn thời gian để học.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA