AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Fee-paying schools are often called "independent schools", "private schools" or “_________ schools”.

  • A. college
  • B. primary
  • C. secondary
  • D. public

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  college (n): trường đại học, trường cao đẳng

  primary school (n): trường tiểu học

  secondary school (n): trường trung học

  public school (n): trường công

  Tạm dịch: Các trường học trả phí thường được gọi là "trường tự chủ", "trường tư" hoặc "trường công"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>