YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của \(a\) và \(b\) thì đồ thị hàm số \(y=ax+b\) đi qua các điểm \(A\left( { - 2;\;1} \right),B\left( {1;\; - 2} \right)\).

  • A. \(a=-2\) và \(b=-1\)
  • B. \(a=2\) và \(b=1\)
  • C. \(a=1\) và \(b=1\)
  • D. \(a=-1\) và \(b=-1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đồ thị hàm số đi qua hai điểm \(A\left( { - 2;\;1} \right),B\left( {1;\; - 2} \right)\) nên ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  1 =  - 2a + b\\
   - 2 = a + b
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a =  - 1\\
  b =  - 1
  \end{array} \right.\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 52025

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA