• Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = {x^2}--6x + 1\). Khi đó:

  • A. \(f(x)\) tăng trên khoảng \(\left( { - \infty ;3} \right)\) và giảm trên khoảng \(\left( {3; + \infty } \right)\).
  • B. \(f(x)\) giảm trên khoảng \(\left( { - \infty ;3} \right)\) và tăng trên khoảng \(\left( {3; + \infty } \right)\).
  • C. \(f(x)\) luôn tăng 
  • D. \(f(x)\) luôn giảm 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(a = 1 > 0\) và \(x =  - \frac{b}{{2a}} = 3\)

  Vậy hàm số \(f(x)\) giảm trên khoảng \(\left( { - \infty ;3} \right)\) và tăng trên khoảng \(\left( {3; + \infty } \right)\).

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC